Hoppa till huvudinnehållet

Vanliga frågor om Equality check

Här har Forena sammanställt vanliga frågor och svar om Equality Check.

Vad är Equality check?

Equality Check kan beskrivas som ett Tripadvisor för arbetslivet där du som medarbetare anonymt kan värdera hur bra din arbetsplats är på jämlikhets- och inkluderingsarbete. Verktyget grundades i Norge 2019 av Marie Louise Sunde och Isabelle Ringnes. Våren 2020 lanserades verktyget här i Sverige av stiftelsen Make Equal. Visionen är att med hjälp av de anställdas röster skapa mer inkluderande och jämlika arbetsplatser genom demokrati, transparens,  och faktabaserat förändringsarbete.

Kan jag vara anonym?

Du är naturligtvis helt anonym. Inga svar visas enskilt utan sammanställs på aggregerad nivå, som en del av ett genomsnitt. Equality Check kombinerar inte demografisk information (ålder, kön, etnicitet, jobbfunktion etc.) på ett sätt som kan identifiera dig. För att en arbetsplats överhuvudtaget ska bli synlig på Equality Check krävs att minst fem medarbetare har lämnat en utvärderingFör att undvika falska värderingar kräver Equality Check att du skapar en login för att slutföra din utvärdering. Inloggningen krypteras så att den inte kan kopplas till din utvärdering.

Varför gör Forena det här?

Ett inkluderande  arbetsliv där alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion, kommer till sin rätt och kan utvecklas och må bra, är en viktig förutsättning för ett jämlikt samhälle. Forena vill nu ta reda på hur jämlik och inkluderande försäkringsbranschen är. 

Resultatet från Equality Check kan användas av Forena för att sprida goda exempel, men också som ett verktyg för att förstå vad som inte fungerar och vilka åtgärder som behövs.

Forena vill dessutom bidra till transparens. Equality Check ger arbetssökande chansen att hitta den arbetsgivare som arbetar med jämlikhet och inkludering på ett, för dem, tillfredställande sätt.

Till Equality Check

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.