Hoppa till huvudinnehållet

Vad är ett regionalt skyddsombud?

Regionala skyddsombud (RAMO) arbetar  med samverkan på arbetsplatser där det finns medlemmar från något fack men saknas kollektivavtal.

De regionala skyddsombuden arbetar för att öka antalet lokala skyddsombud, som har en viktig uppgift att företräda sina arbetskamrater och verka för en god arbetsmiljö på den lokala arbetsplatsen Man vill uppmärksamma företaget på eventuella brister samt stimulera företaget att jobba med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Varför ska regionala skyddsombud besöka företag?

Huvuduppgiften för ett RAMO är att förmå arbetsgivaren och arbetstagarna att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Respektive fackförbund väljer slumpmässigt ut de företag som de regionala skyddsombuden besöker.

Kan medlemmar i ett fackförbund kontakta ett regionalt skyddsombud?

Gäller frågan medlemmens specifika arbetsmiljö ska hen kontakta sitt fackförbund. Om det däremot gäller arbetsplatsens generella arbetsmiljö och eventuella brister och risker som arbetsgivaren inte åtgärdar ska man i första hand kontakta sitt skyddsombud.

Kan skyddsombud kontakta ett regionalt skyddsombud?

  • Om du är lokalt skyddsombud och önskar stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud.

Kan arbetsgivare själva be om ett besök av ett regionalt skyddsombud?

  • Kontakta det lokala regionala skyddsombudet.

Kan företag neka besök av ett regionalt skyddsombud?

Nej, enligt lag kan företaget inte säga nej till besök av ett Ramo. De regionala skyddsombuden har samma juridiska ställning som ett lokalt skyddsombud och ska få tillträde till arbetsplatser där minst en medlem från ett fackförbund finns. Det krävs inget kollektivavtal.

Räcker det inte med skyddsombud på arbetsplatsen?

Det är bra att en arbetsplats har ett skyddsombud men det kan också vara bra att ett regionalt skyddsombud kommer och besöker er. Tillsammans med det lokala skyddsombudet kan ni ha en dialog kring företagets arbetsmiljöarbete.