Hoppa till huvudinnehållet

Konkurrensklausul

Ibland finns det sekretess- och konkurrensklauser i anställningsavtalet.

Ibland händer det att arbetsgivaren genom såna klausuler vill utöka lojalitetsplikten till att gälla även sedan anställningen har upphört. Sådana klausuler är ofta förknippade med viten eller skadestånd.

Sekretessklausuler är ofta onödiga: du har lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och har därför inte rätt att avslöja konfidentiell information. Det gäller även efter det att anställningen har upphört - men du har rätt att utnyttja och sprida ditt kunnande från den tidigare anställningen.

När du slutar din anställning har du rätt att starta konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos en konkurrent. Vill arbetsgivaren begränsa dina möjligheter att konkurrera efter anställningen, kan det bara göras genom en särskild överenskommelse, en konkurrensklausul.

Konkurrensklausuler är ofta väldigt juridiskt komplicerade. Kontakta därför alltid Forenas rådgivare för rådgivning om din (blivande) arbetsgivare vill att du skriver på en konkurrensklausul.