Hoppa till huvudinnehållet

Konkurrensklausul

Ibland finns det sekretess- och konkurrensklausuler i anställningsavtalet.

Ibland händer det att arbetsgivaren genom såna klausuler vill utöka lojalitetsplikten till att gälla även sedan anställningen har upphört. Sådana klausuler är ofta förknippade med viten eller skadestånd.

Sekretessklausuler är ofta onödiga: du har lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och har därför inte rätt att avslöja konfidentiell information. Efter att anställningen har upphört har du rätt att nyttja och använda ditt kunnande från den tidigare anställningen, så länge informationen du nyttjar eller sprider inte är företagshemligheter.

Efter att din uppsägningstid löpt ut har du rätt att starta konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos en konkurrent. Du får dock aldrig nyttja eller sprida information som är företagshemligheter för din förra arbetsgivare. Vill arbetsgivaren begränsa dina möjligheter att konkurrera efter anställningen, görs detta genom en särskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Oftast regleras frågan genom att arbetsgivaren infogar en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal. Men observera…

Konkurrensklausuler är ofta väldigt juridiskt komplicerade. Kontakta därför alltid Forenas rådgivare för rådgivning om din (blivande) arbetsgivare vill att du skriver på en konkurrensklausul eller om du överväger att starta konkurrerande verksamhet.