Hoppa till huvudinnehållet

Uppsägningstider

Hur lång uppsägningstiden är beror på hur länge du varit anställd och om arbetsplatsen har kollektivavtal med Forena.

När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller.

Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked.

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ger Forenas kollektivavtal extra trygghet i form av bland annat längre uppsägningstid. Beroende på anställningstidens längd har du också rätt till omställningsprogram och omställningsstöd.

Uppsägningstider med kollektivavtal

Uppsägningstiderna gäller både när arbetsgivaren säger upp tillsvidareanställda och visstidsanställda på grund av arbetsbrist.

Kollektivavtal med FAO

  • Mindre än sex månaders anställningstid: 2 månaders uppsägningstid.
  • Mer än sex månader men mindre än 18 månaders anställningstid: 2 månaders uppsägningstid samt omställningsprogram.
  • Mer än 18 månader men mindre än 30 månaders anställningstid: 3 månaders uppsägningstid samt omställningsprogram.
  • Mer än 30 månaders anställningstid: 6 månaders uppsägningstid samt omställningsstöd.

Kollektivavtal med Fremia (tidigare KFO)

Uppsägningstiden är 6 månader, oavsett anställningens längd. Omställningsprogram och omställningsstöd ges vid samma anställningstider som för FAO-området.

Säga upp sig själv

När du säger upp dig själv är det andra uppsägningstider som gäller, än när du blir uppsagd. När du säger upp dig själv bör du göra det skriftligt. Uppsägningstiden räknas från den dag du säger upp dig.

Kollektivavtal med FAO

  • Högst 18 månaders anställningstid: 1 månads uppsägningstid.
  • Mer än 18 månader men mindre än 30 månaders anställningstid: 2 månaders uppsägningstid.
  • Mer än 30 månaders anställningstid: 3 månaders uppsägningstid.

Har du en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat, är uppsägningstiden en månad.

Kollektivavtal med Fremia

Är du tillsvidareanställd och säger upp dig själv är uppsägningstiden tre månader, oavsett hur länge du har varit anställd.