Hoppa till huvudinnehållet

Kompledighet

Har du jobbat övertid och inte kompenserats ekonomiskt för det genom övertidsersättning, har du rätt till kompensationsledighet.

Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att övertidsarbete ska ersättas med kompledigt.

Hur mycket kompensationsledighet du har rätt till räknas fram på samma sätt som övertidsersättning. Jobbar du över mellan klockan 06.00 och 20.00 en helgfri vardag ska ersättningen för varje övertidstimme vara 1,5 timme. Övertid under andra tider ska ersättas med två timmar för varje övertidstimme.

Du måste komma överens med din arbetsgivare om när du ska ta ut ledigheten.

Kompledigt kan du förstås bara få om du har rätt till övertidsersättning. Har du avtalat bort övertidsersättningen har du inte rätt att bli kompenserad, varken genom tid eller pengar, om du jobbar mer än din ordinarie arbetstid.

Har du beredskapstjänstgöring och får din dygns- eller veckovila avbruten, ska du kompenseras för det genom ledighet.

Ersättningen för arbetad övertid kan antingen vara i pengar eller som tid. Har du jobbat övertid någon gång mellan klockan 06.00 och 20.00 en helgfri vardag ska ersättningen vara 150 procent av din timlön. Övertid under andra tider ska ersättas med 200 procent av timlönen. Vill du hellre ta ut övertiden i ledighet, räknas tiden på motsvarande sätt. Din arbetsgivare måste i så fall godkänna det.