Hoppa till huvudinnehållet

Placera din KTPK

En del av din pension kallas för KTPK. Det är en kompletterande pension som är premiebestämd. Den får du utöver den förmånsbestämda pensionen.

KTPK börjar du tjäna in från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie som motsvarar 3,1 procent av din lön, men du bestämmer själv hur premien ska förvaltas. Genom att göra ett val har du möjlighet att påverka storleken på en del av din tjänstepension. Du kan välja en traditionell försäkring eller fondförsäkring.

I en traditionell försäkring placeras premierna i räntebärande värdepapper, aktier och/eller fastigheter. Det är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp.

I en fondförsäkring bestämmer du själv vilka fonder du vill placera din KTPK-premie i. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas.

OM DU INTE VÄLJER

Gör du inget aktivt KTPK-val placeras premien automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring hos Folksam, utan återbetalningsskydd.

OM DU VILL ÄNDRA DITT VAL

Är du inte nöjd med ditt val av försäkringsform, kan du när som helst göra ett nytt val. Då väljer du hur dina framtida premier ska placeras. Ditt redan intjänade pensionskapital flyttas inte automatiskt, utan du måste då även genomföra en kapitalflytt om du vill flytta pengarna till en ny fond eller traditionell försäkring hos Folksam.