Hoppa till huvudinnehållet

Förmånsbestämd tjänstepension - KTP 2

I en förmånsbestämd pension är det storleken på förmånen – pensionen – som är bestämd.

Hur hög din pension blir beror på din slutlön och hur länge du har arbetat. För att få ut maximal pension behöver du ha arbetat heltid i minst 30 år (360 månader) efter det att du fyllt 28 år. Om du arbetar kortare tid än 30 år så minskas pensionen i förhållande till det antal månader som saknas för att du ska komma upp i 30 år.

Pensionens storlek beräknas utifrån din slutlön. På lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 41 750 kronor år 2020) blir pensionen tio procent. På lönedelar mellan 7,5 och 20 basbelopp blir pensionen 65 procent. Tjänar du mer än så, blir pensionen 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp.

Det har betydelse om du jobbar hel- eller deltid när du går i pension, eftersom tjänstepensionens storlek styrs av din slutlön. Om du har arbetat heltid hela livet, men väljer att trappa ner och jobba halvtid de sista åren, så blir även din tjänstepension "halv".

Det finns många faktorer som påverkar storleken för en förmånsbaserad tjänstepension:

  • Hur hög lön du har när du fyller 65 år (din slutlön).
  • Hur länge du har arbetat.
  • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
  • Hur du har placerat din KTPK.
  • Om du valt efterlevandeskydd.

Går du ner i arbetstid de sista åren före pensioneringen får du en lägre pension, eftersom du får en lägre slutlön.

DELTIDSPEN­SION

Från och med 1 januari 2017 kan du dock med sex månaders varsel ansöka om att gå ner i arbetstid från 62 års ålder, så kallad deltidspension, utan att detta påverkar den förmånsbestämda tjänstepensionen. Ansökan ska ske skriftligen senast sex månader innan du vill gå ner i arbetstid och du ska få besked av arbetsgivaren inom två månader från det att ansökan mottogs. Om arbetsgivaren efter en objektiv bedömning konstaterar att ett beviljande av ansökan skulle innebära en beaktansvärd störning i verksamheten kan ansökan avslås.

KTPK – DU BESTÄMMER SJÄLV

I KTP 2 ingår en kompletterande pension, KTPK, som är premiebaserad. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie som motsvarar 3,1 procent av din lön. Du väljer själv hur premien ska placeras. Genom att göra ett val har du möjlighet att själv påverka storleken på din pension.