Hoppa till huvudinnehållet

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade KTPK när du dör.

Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalningsskydd och familjeskydd.  

För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja placering för din FTPK.

ÅTERBE­TAL­NINGS­SKYDD

Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din FTPK, om du dör innan hela ditt FTPK-kapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort pensionskapital du har tjänat ihop. 

  • Avlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid.
  • Om du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren.

FAMIL­JE­SKYDD

I KTP 2 ingår ett obligatoriskt familjeskydd på två förhöjda prisbasbelopp (motsvarar 8 050 kronor per månad 2020) som utbetalas under fem år. Familjeskyddet betalas ut till din förmånstagare, om du dör innan du fyller 65 år. 

BEHÖVER DU VÄLJA TILL EFTER­LE­VAN­DE­SKYDD?

Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall. Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda.

Förmånstagare till efterlevandeskydd är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Väljer du till efterlevandeskydd blir din pension lägre, eftersom kostnaden tas från din premie.

Genom din grupplivförsäkring kan du ha ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension.