Hoppa till huvudinnehållet

Placera din FTPK

En del av din pension kallas för FTPK. Det är en kompletterande pension som är premiebestämd. Den får du utöver den förmånsbestämda pensionen.

FTPK börjar du tjäna in från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie som motsvarar två procent av din lön, men du bestämmer själv hur premien ska förvaltas. Genom att göra ett val har du möjlighet att påverka storleken på en del av din tjänstepension. Du kan välja en traditionell försäkring eller fondförsäkring.

I en traditionell försäkring placeras premierna i räntebärande värdepapper, aktier och/eller fastigheter. Det är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp.

Du kan välja de här bolagen för en traditionell försäkring:

  • Alecta
  • AMF
  • Skandia Liv

I en fondförsäkring bestämmer du själv vilka fonder du vill placera din FTPK-premie i. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas.

De här bolagen kan du välja för fondförsäkring:

  • AMF
  • Danica Pension
  • Handelsbanken Liv
  • Länsförsäkringar Fondliv
  • SEB Pension & Försäkring
  • Skandia Liv
  • Swedbank försäkring

Hur stora avgifterna är för respektiva bolag ser du på Valcentralens webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Om du inte väljer

Gör du inget aktivt FTPK-val placeras premien automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring i Alecta, utan återbetalningsskydd och utan möjlighet att välja till förstärkt familjeskydd.

Om du vill ändra ditt val

Är du inte nöjd med ditt val av bolag och försäkringsform, kan du när som helst göra ett nytt val. Då väljer du hur dina framtida premier ska placeras. Ditt redan intjänade pensionskapital flyttas inte automatiskt, utan du måste då även genomföra en kapitalflytt om du vill flytta pengarna till ett nytt bolag.