Hoppa till huvudinnehållet

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade FTPK när du dör.

Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalningsskydd och familjeskydd.  

För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja placering för din FTPK.

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din FTPK, om du dör innan hela ditt FTPK-kapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort pensionskapital du har tjänat ihop. 

  • Avlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid.
  • Om du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren.

Familjeskydd

I FTP 2 ingår ett obligatoriskt familjeskydd, som arbetsgivaren bekostar. Familjeskyddet betalas ut till din förmånstagare, om du dör innan du fyller 65 år. 

Du kan välja till ett förstärkt familjeskydd, som gör att dina anhöriga får mer pengar om du dör i förtid. Det förstärkta familjeskyddet bekostar du själv, genom ett avdrag från den egna pensionspremien. Hur hög kostnaden blir beror på hur gammal du är när du tecknar försäkringen. 

Du väljer försäkringsbelopp på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp och utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år.  

Behöver du välja till efterlevandeskydd?

Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall. Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda.

Förmånstagare till efterlevandeskydd är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande.

Väljer du till efterlevandeskydd blir din pension lägre, eftersom kostnaden tas från din premie.

Genom din grupplivförsäkring kan du ha ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension.