Hoppa till huvudinnehållet

Bättre trygghet för dig och familjen

Både du och din familj får extra trygghet genom tjänstepensionsavtalet, vid till exempel sjukdom och dödsfall.

Särskild barnpension

Om du har barn som är under 20 år när du dör, får de särskild barnpension. Barnpension ges på lönedelar upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp (motsvarar en månadslön på 30 813 kronor år 2022). Barnpensionens storlek beror på antalet barn och din lön.

Familjepension

Familjepension betalas ut till din familj när du dör. Den beräknas på den del av lönen som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Familjepension betalas livsvarigt till make/maka, registrerad partner och sambo (men upphör vid till exempel omgifte) och till dess att barnen fyller 20 år. Familjepensionens storlek beror på din lön och antalet barn.

Avstå från familjepension – öka din FTPK

Du har möjlighet att avstå från framtida intjänande av familjepension. I stället sätts premien in i din FTPK. Detta gör att du själv får en högre ålderspension – hur mycket går inte att säga, eftersom det beror på hur din FTPK placeras och växer. Väljer du att avstå från framtida intjänande av familjepension, gäller valet för all framtid och går inte att ångra i efterhand.

Sjukpension och premiebefrielse

Vid långvarig sjukdom har du rätt till sjukpension. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din totala ersättning blir 90 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp.

FTP-planen innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbetsgivaren. Kan du inte jobba på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet, får du ändå premier inbetalda till din FTPK.