Hoppa till huvudinnehållet

Premiebestämd tjänstepension - FTP 1

När du fyller 25 år börjar din arbetsgivare att betala in premier till din tjänstepension.

Det görs så länge du arbetar, men längst till den månad du fyller 65 år.

FTP 1 är en premiebaserad tjänstepension. Det betyder att storleken på den premie som betalas in är bestämd. Pensionen blir sedan så stor, som de inbetalda, förvaltade pengarna räcker till. Det finns många faktorer som påverkar storleken av en premiebestämd tjänstepension:

  • Hur mycket du har arbetat mellan 25 och 65 års ålder.
  • Hur hög lön du har haft.
  • Hur pengarna har placerats (avkastning, skatter och avgifter påverkar hur pengarna växer i värde).
  • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
  • Om du har valt till efterlevandeskydd.

Tänk på att premier som betalas in tidigt i livet är "mer värda" eftersom de har längre tid att växa på, än de som betalts in i slutet av yrkeslivet. Jobbar du inget alls, betalas det inte heller in några premier.

Lönen avgör premiens storlek

Det är din lön som avgör hur stor premie arbetsgivaren betalar till din tjänstepension. Premien betalas in månad för månad och beräknas på ”kontant bruttolön”. Det betyder att till exempel övertidsersättning är pensionsgrundande. Det betyder också att premien kan variera från månad till månad.

Premien är 5,5 procent av din lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 44 375 kronor år 2022). På eventuella lönedelar därutöver är premien 31,3 procent.

Premiebefrielse

FTP-planen innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbetsgivaren. Kan du inte jobba på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet, får du ändå premier inbetalda till din tjänstepension.