Hoppa till huvudinnehållet

Tjänstepension

Det bästa du kan göra för din pension är att arbeta på ett företag som har kollektivavtal om tjänstepension.

Tjänstepensionen är en förmån som Forena har förhandlat fram – och den gör stor skillnad. Jobbar du i 40 år kan du tjäna ihop så mycket som en miljon kronor till din tjänstepension!

Det finns flera olika tjänstepensionsavtal. Försäkringsbranschen har ett eget som heter FTP 17, där FTP står för Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan och 17 betyder att det gäller från år 2017.

För att omfattas av FTP 17 ska din arbetsgivare vara medlem i FAO (Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation) eller ha hängavtal med Forena.

Två olika system

Forenas tjänstepensionsavtal FTP 17  består av två system (avdelningar)  – FTP 1 och FTP 2 – som löper parallellt. Skillnaden mellan avdelningarna är att den ena är förmånsbaserad och den andra är premiebaserad.

Vilken avdelning du tillhör avgörs av ditt födelseår. Generellt kan man säga att äldre anställda har en förmånsbestämd tjänstepension, och yngre har en premiebestämd. Den förmånsbestämda tjänstepensionen kommer på sikt att försvinna – men först när alla som omfattas av den har gått i pension.

Premiebestämd pension - FTP 1

En premiebestämd pension betyder att det på förhand är bestämt hur stor premie som betalas in till pensionen. Arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön, och du som anställd bestämmer själv hur pengarna ska placeras i olika försäkringar. Hur stor pensionen blir, beror på hur mycket pengar som betalats in, hur hög avkastningen varit, samt hur höga avgifter man har betalat för försäkringarna.

Är du född 1972 eller senare, tillhör du FTP 1.

Förmånsbestämd pension - FTP 2

Förmånsbestämd betyder att det är själva förmånen som är bestämd – du är alltså garanterad en viss storlek på din pension. Det brukar vara en viss procent av den lön du har då du går i pension. Hur länge du har arbetat spelar också roll – har du inte jobbat så länge, räknas det av från pensionens storlek.

Är du född 1971 eller tidigare, tillhör du FTP 2.