Hoppa till huvudinnehållet

Tjänstepension

Det bästa du kan göra för din pension är att arbeta på ett företag som har kollektivavtal om tjänstepension.

Tjänstepensionen är en förmån som Forena har förhandlat fram – och den gör stor skillnad. Jobbar du i 40 år kan du tjäna ihop så mycket som en miljon kronor till din tjänstepension!

Det finns många olika tjänstepensionsavtal på arbetsmarknaden. Försäkringsbranschen har två avtal. Dels FTP 17, där FTP står för Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan och 17 betyder att det gäller från år 2017. Detta avtal omfattar de flesta anställda inom försäkringsbranschen. Dels KTP som omfattar anställda inom Folksam gruppen där bland annat Folksam, KPA och Tre Kronor ingår. KTP står för Kooperationens tilläggspension. För att omfattas av FTP 17 ska din arbetsgivare vara medlem i FAO (Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation) eller ha hängavtal med Forena. Arbetsgivarorganisationen som förhandlar KTP-planen heter Fremia (tidigare KFO).  

FTP och KTP – två avtal med stora likheter

Både FTP och KTP består av två system eller avdelningar som de också kallas. Forenas tjänstepensionsavtal består av två system (avdelningar) – FTP 1 och KTP 1 samt FTP 2 och KTP 2.  Skillnaden mellan avdelningarna är att 1:orna är premiebestämda och 2:orna är förmånsbestämda. Vilken avdelning du tillhör avgörs av ditt födelseår.

Generellt kan man säga att äldre anställda har en förmånsbestämd tjänstepension, och yngre har en premiebestämd. Den förmånsbestämda tjänstepensionen kommer på sikt att försvinna – men först när alla som omfattas av den har gått i pension.

Premiebestämd pension - FTP 1 och KTP1

En premiebestämd pension betyder att det på förhand är bestämt hur stor premie som betalas in till pensionen. Arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön, och du som anställd bestämmer själv hur pengarna ska placeras i olika försäkringar. Hur stor pensionen blir, beror på hur mycket pengar som betalats in, hur hög avkastningen varit, samt hur höga avgifter man har betalat för försäkringarna. För FTP 1 är premien 5,3 procent för löner upp till under 7,5 inkomstbasbelopp (41 750 kr/mån) och för KTP 1 är motsvarande premie 5,7 procent. På löndelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 31 procent för FTP1 och 31,3 procent för KTP 1.

Är du född den 1 juli 1978 eller senare, tillhör du KTP 1 ifall du arbetar inom Folksam gruppen. Arbetar du ett annat försäkringsbolag och är född 1972 eller senare tillhör du FTP1

Förmånsbestämd pension - FTP 2 och KTP2

Förmånsbestämd betyder att det är själva förmånen som är bestämd – du är alltså garanterad en viss storlek på din pension. Det brukar anges som en viss procent av den lön du har då du går i pension. Hur länge du har arbetat spelar också roll – har du inte jobbat så länge, räknas det av från pensionens storlek.

Är du född den 30 juni 1978 eller tidigare tillhör du KTP 2 ifall du arbetar inom Folksam gruppen. Arbetar du på ett annat försäkringsbolag och är född 1972 eller tidigare tillhör du FTP2.