Hoppa till huvudinnehållet

Pension vid 62 år

Är du anställd på ett företag inom FAO-området har du rätt att ansöka om deltidspension från och med den månad du fyller 62 år.

Ansökan ska göras sex månader före det att deltidspensionen ska börja gälla. Arbetsgivaren kan avslå din ansökan om deltidspension, om det vid en objektiv bedömning visar sig att din deltidspensionering skulle medföra en "beaktansvärd störning" i verksamheten. 

62-årsregeln

62-årsregeln är ett förmånligt sätt att gå i förtida pension utan att det får dramatiska konsekvenser för din tjänstepension från 65 års ålder. Det är du själv som bestämmer om du vill gå i pension vid 62 års ålder – inte arbetsgivaren. Men det är arbetsgivaren som får stå för kostnaden mellan 62 och 65 år (arbetsgivaren har ju bara avsatt pengar för din pension från det att du fyller 65 år).

62-årsregeln kan du använda dig av när som helst mellan 62 och 65 års ålder. Du måste varsko din arbetsgivare tolv månader innan du väljer att gå i pension. Dessutom - lagt kort ligger. Det betyder att har du en gång valt att gå i pension med 62-årsregeln, kan du inte ändra dig.

För att kunna utnyttja 62-årsregeln måste du vara född senast 1955, samt ha omfattats av FTP-planen den 20 juni 2006. (För Folksamanställda gäller 30 juni 2011).

Men det finns en viss möjlighet för dig som är född 1956 eller 1957 att utnyttja 62-årsregeln. Omfattades du av FTP-planen år 1985 och då hade 62 år som pensionsålder (vilket kvinnor hade), och sedan dess oavbrutet omfattats av FTP-planen, kan rätten till förtida pension prövas. För Folksamanställda gäller att du måste varit anställd inom Folksam hela tiden sedan 1985.

Hur mycket pengar blir det?

Med 62-årsregeln är du garanterad minst 65 procent av din lön fram till 65-årsdagen (förutsatt att du har full tjänstetid). Arbetsgivaren betalar in pensionspremier så att din tjänstepension från 65 år blir lika hög som om du hade jobbat fram till 65 år. Däremot kan din allmänna pension (inkomstpension och premiepension) bli något lägre. Hur mycket kan i så fall Pensionsmyndigheten svara på.