Hoppa till huvudinnehållet

Pension vid 62 år

Är du anställd på ett företag inom FAO-området har du rätt att ansöka om deltidspension från och med den månad du fyller 62 år.

Ansökan ska göras sex månader före det att deltidspensionen ska börja gälla och du väljer själv vilken sysselsättningsgrad som du vill ansöka om. Arbetsgivaren kan avslå din ansökan om deltidspension om det vid en objektiv bedömning visar sig att din deltidspensionering skulle medföra en "beaktansvärd störning" i verksamheten. Om du är medlem och arbetsgivaren avslår din ansökan kan Forena påkalla förhandling i frågan. Denna förhandling kommer då att handla om en deltidspension med en sysselsättningsgrad på 80 procent.

Deltidspensionen påverkar inte den förmånsbestämda tjänstepensionen utan din pensionsmedförande lön rapporteras in på din tidigare sysselsättningsgrad. Däremot följer lön och premiebestämd tjänstepension med sysselsättningsgrad och blir därmed något lägre.

62-årsre­geln

Den så kallade 62-årsregeln var ett förmånligt sätt att helt gå i förtida pension utan att det fick dramatiska konsekvenser för din tjänstepension från 65 års ålder. Regeln togs bort i pensionsavtalet 2007 men en övergångsregel träffades som ger vissa åldersgrupper rätt att fortsatt utnyttja regeln. För födda 1955 och tidigare gäller att de ska ha omfattats av FTP-planen den 20 juni 2006. (För Folksamanställda gäller 30 juni 2011). För födda 1956-57 som omfattades av FTP-planen år 1985 och då hade 62 år som pensionsålder (vilket kvinnor hade), och sedan dess oavbrutet omfattats av FTP-planen, kan rätten till förtida pension prövas. För Folksamanställda gäller att du måste varit anställd inom Folksam hela tiden sedan 1985.

62-årsregeln kan du använda dig av när som helst mellan 62 och 65 års ålder. Du måste varsko din arbetsgivare tolv månader innan du väljer att gå i pension. Dessutom - lagt kort ligger. Det betyder att har du en gång valt att gå i pension med 62-årsregeln, kan du inte ändra dig.

Hur mycket pengar blir det?

Med 62-årsregeln är du garanterad minst 65 procent av din lön fram till 65-årsdagen (förutsatt att du har full tjänstetid). Arbetsgivaren betalar in pensionspremier så att din tjänstepension från 65 år blir lika hög som om du hade jobbat fram till 65 år. Däremot kan din allmänna pension (inkomstpension och premiepension) bli något lägre. Hur mycket kan i så fall Pensionsmyndigheten svara på.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.