Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur en anställning kan avslutas i den nya kontext som svensk arbetsmarknad befinner sig i efter den 1 oktober 2022. Hur påverkas försäkringsbranschen och Forena? Hur påverkas medlemmar och förtroendevalda? 

Under kursen får du tips och råd på hur du som förtroendevald kan tänka när en anställning avslutas på grund av; 

- Arbetsbrist 

- Personliga skäl 

- Avsked 

- Överenskommelse 

Du kommer också få möjlighet att fördjupa dig i förändringarna som Trygghetöverenskommelsen innebär och vilka effekter den för med sig för branschen. 

Dagarna kommer ha ett varierande innehåll där eget arbete, gruppdiskussioner och föreläsningar blandas. 

MÅLGRUPP

Ledamöter i klubb- eller sektionsstyrelser.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Du måste ha genomgått Steg 1 och 2.

TID

Kurstider för båda dagarna är kl. 9.30-15.30 med avbrott för lunch kl. 12.00-13.00.

PLATS

Steg 3 genomförs via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut några dagar innan kursstart.

ANMÄLAN

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan.

FRÅGOR?

Kontakta kurs(a)forena.se om du har några frågor.