Grundkursen Steg 1 syftar till att du som förtroendevald ska få möjlighet att skapa dig en bild av vad det innebär att vara förtroendevald inom Forena. Du får kunskaper om förtroendevaldas roll och rättigheter samt en inblick i vad medbestämmande innebär i teori och praktik. Vi går igenom grundläggande arbetsrätt och diskuterar särskilt förtroendemannalagen och medbestämmandelagen.

Innehåll:

  • Forenas organisation och sammanhang
  • Uppdrag och roll som förtroendevald
  • Arbetsrättens uppbyggnad
  • Förtroendemannalagen
  • Medbestämmandelagen

MÅLGRUPP

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inga förkunskaper krävs för att delta på Steg 1.

TID

Kurstider för båda dagarna: 09:30-12:00, 13:00-15:30.

PLATS

Steg 1 på distans genomförs via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut några dagar innan kursstart.

ANMÄLAN

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan.

FRÅGOR?

Kontakta kurs(a)forena.se om du har några frågor kring kursen.