Arbetsmiljön i försäkringsbranschen är idag en av de viktigaste frågorna hos anställda och medlemmar. Arbetslivet och därmed arbetsmiljön förändras i snabb takt. Tyvärr ser vi också att nivåerna av arbetsrelaterad ohälsa ökar i samhället och försäkringsbranschen är inte förskonad. Här har vi som part en stor möjlighet att skapa framtidens arbetsliv och påverka för en bra och hållbar arbetsmiljö för anställda och medlemmar i försäkringsbranschen.  

I förhandla arbetsmiljö berättar vi om hur arbetsmiljölagen (AML) och medbestämmandelagen (MBL) tillsammans skapar möjligheter till inflytande över arbetsmiljön för Forenas förtroendevalda. Att lagstiftningarna växeldrar är en förutsättning för att vi som fackförbund ska kunna vara med och påverka i arbetsmiljöfrågor och få ett reellt inflytande.

AML är stark. Men för att den ska fungera och ge det skydd som det är tänkt, har Forena en viktig uppgift att bevaka att lagstiftningen följs. Forenas arbetsmiljöombud driver arbetsmiljöfrågorna med stöd av AML. Med stöd av MBL får Forenas lokalt förtroendevalda förhandlingsmandat i arbetsmiljöfrågor.

Anmäl dig till Förhandla arbetsmiljö om du…

- Håller du med om detta.

- Vill ha mer kunskap.

- Tycker att arbetsmiljöfrågorna är viktiga.

- Tycker att det är frågor som Forena bör få mer inflytande över.

MÅLGRUPP

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Förhandla arbetsmiljö är en naturlig fortsättning på kursen Samverka Arbetsmiljö, men det går bra att gå den utan att först ha gått Samverka arbetsmiljö, och tvärtom.

TID

Kurstid 09.30-15.30 med paus för lunch kl. 12.00-13.00.

PLATS

Förhandla arbetsmiljö genomförs via Microsoft Teams. Länk till kursen skickas ut några dagar innan kursstart.

ANMÄLAN

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga uppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan.

FRÅGOR?

Kontakta kurs(a)forena.se om du har några frågor kring kursen.