Under Samverka arbetsmiljö förenar vi två regelsystem.

  • Den arbetsrättsliga förhandlingsmodellen som bygger på Medbestämmandelagen (MBL). Lagen ger arbetsmarknadens parter förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet.
  • Den offentligrättsliga strukturen som Arbetsmiljölagen (AML) bygger på.

Under kursen visar vi hur avgörande det är med ett gemensamt arbete mellan förtroendevalda med förhandlingsuppdrag och förtroendevalda med arbetsmiljöuppdrag (AMO, HAMO) för att Forena ska kunna flytta fram positionerna i samverkan ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Samverkan ur ett arbetsmiljöperspektiv är en möjlighet för Forena att i ett tidigt skede påverka i förändringsprocesser på arbetsplatsen. Fungerar inte samverkan – förhandlar Forena för en bättre samverkan. 

MÅLGRUPP

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser.

TID

Kurstiden är kl. 9.30-15.30 med avbrott för lunch kl. 12.00-13.00.

PLATS

Kursen genomförs via Microsoft Teams. Länk skickas ut ett par dagar innan kursstart.

ANMÄLAN

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan.

FRÅGOR?

Kontakta kurs(a)forena.se om du har några frågor kring kursen.