Hoppa till huvudinnehållet

Steg 3 november 2019

Sturegatan 15, 114 36 Stockholm, Visa på karta

2019-11-19 - 2019-11-20 (10:00 - 17:00)

Kursen riktar sig till dig som behöver kunskaper om LAS - lagen om anställningsskydd.
 
Vi går igenom vad du som förtroendevald behöver veta vid en omorganisation, till exempel medbestämmandefrågor, arbetsmiljöaspekter, turordning, uppsägning på grund av arbetsbrist samt kollektivavtalens trygghetsregler och även igenom reglerna rörande avsked och uppsägning av personliga skäl.

Innehåll:

- Lagen om anställningsskydd

- Omorganisationer och arbetsbrist

- Uppsägning på grund av personliga skäl

- Avsked
 
Målgrupp

Riktar sig framför allt till dig som är ordförande eller vice ordförande i förenings- eller klubbstyrelse, även för andra förtroendevalda som behöver kunskap inom dessa områden för klara sitt uppdrag. Du måste ha gått Steg 1 och Steg 2 för att kunna anmäla dig till den här kursen.

Senaste anmälningsdatum

2019-10-17