Ut­veck­lings­sam­talet

Regelbundna utvecklingssamtal och personliga utvecklingsplaner är viktiga för din karriär.

Muskel

Minst en gång om året bör du och din chef ha utvecklingssamtal där ni diskuterar företagets utveckling och din roll i verksamheten.

Syftet med utvecklingssamtalet är att utveckla dig som medarbetare och att säkerställa att organisationen har tillgång till rätt kompetens framöver.

UTVECK­LING OCH LÖN

Utvecklingssamtalet har i förlängningen betydelse för din lön. Vill du höja din lön räcker det inte med bra argument under lönedialogen. Du måste också kunna visa att du har gjort det som förväntas av dig. Under utvecklingssamtalet kan det därför vara bra att tydliggöra dina ambitioner, arbetsgivarens förväntningar och sedan sätta mål.

Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att berätta för chefen om dina intressen och karriärmål. Förbered dig genom att skriva ner det du vill ha sagt. Gå också gärna igenom anteckningarna från ditt senaste utvecklingssamtal. Vad har blivit gjort av det ni bestämde då? Vad har inte genomförts? Varför? Du kan också använda den här checklistan i dina förberedelser:

 • Vad har gått bra det senaste året?
 • Vad har gått mindre bra?
 • Vad har du lärt dig?

 • Mål?
 • Egna planer?
 • Ömsesidiga förväntningar?

 • Krav?
 • Svårigheter?
 • Utmaningar?
 • Önskemål?
 • Behov av kompetensutveckling på kort och lång sikt.

 • Hur är stämningen i arbetsgruppen?
 • Hur funkar samarbetet med kollegorna?
 • Finns det något som behöver förbättras?

 • Vad fungerar bra i ert samarbete?
 • Vad fungerar mindre bra?
 • Hur kan var och en bidra?

 • Hur är din fysiska arbetsmiljö (tex ljudnivån, skrivbordet, luften i lokalen m.m.)?
 • Hur är din psykosociala arbetsmiljö (trivsel, trygghet och psykisk hälsa på jobbet)?
 • Vad kan förbättras? Hur?

UNDER SAMTALET

Se till att ni har gott om tid för samtalet och att ni får sitta ostörda. Börja med det du tycker är viktigast. Anteckna gärna det ni pratar om. Det är bra om både du och chefen skriver under minnesanteckningarna, så att ni säkerställer att ni har samma bild av det ni kommit överens om.