Referenser

Referenstagning är viktig del av anställningsprocessen. De flesta arbetsgivare vill ha minst två referenser - gärna en före detta chef och en kollega.

Muskel

Företagen tar referenser bland annat för att kolla upp att de uppgifter du lämnat stämmer och för att få fler perspektiv på dig som person.

Ange aldrig någon som referent utan att ha tillfrågat och förberett personen på det. Håll dina referenter underrättade om vilka jobb du sökt och se till att de är införstådda med sitt uppdrag.

NÄR DINA REFE­RENTER UPPRINGDA FÅR DE SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

  • Vilken relation har du till person X?
  • Hur länge har ni arbetat ihop?
  • Om du skulle beskriva X i några korta ord, hur gör du det?
  • Vilka sidor ser du att X skulle behöva utveckla?
  • Vilka sidor ser du att X är riktigt stark på?
  • Skulle du anställa X på samma position igen?
  • Är det någon fråga som du tycker jag borde ha ställt som jag har glömt?
  • Sedan tillkommer förstås en rad frågor som rör kompetensen för den specifika tjänsten.