An­ställnings­inter­vjun

Förberedelser är A och O för att göra en bra anställningsintervju.

Muskel

Det gäller att göra ett gott första intryck och på kort tid berätta varför du med dina egenskaper och kompetenser är en bra match för det lediga jobbet. Samtidigt ska du också ta reda på mer information om arbetsgivaren och rollen, för att kunna avgöra om jobbet är rätt för dig.

5 TIPS FÖR EN BRA AN­STÄLL­NINGS­­IN­TER­VJU

 1. Läs igenom ditt cv och personliga brev som tagit dig till intervjun. Här har du förmodligen redan skrivit varför du sökt jobbet och varför du är rätt person för rollen de rekryterar. Det här är din ”säljpitch” även i intervjun.
 2. Lägg tid på att förbereda svar på de vanligaste frågorna. Då kan du ge tydliga svar där du dessutom får med olika exempel som bekräftar och utvecklar argumenten i din ”säljpitch”.
 3. Ta svåra frågor med lugn. När intervjuaren frågar om dina svagheter är det inte för att sätta dit dig. Syftet med frågan är att ta reda på hur väl du känner sig själv, så berätta att du är medveten om dina brister och hur du hanterar dem. Förbered svar även på de vanligaste svåra frågorna, så kommer du kunna ge tydliga och förtroendeingivande svar.
 4. Håll dig till sanningen. Att ljuga eller ge det svar du tror att arbetsgivaren vill höra är aldrig bra. Har du en lucka eller svaghet som kan komma fram i intervjun ska du förbereda dig på hur du förklarar denna, hur du kan tänkas kompensera för den och/eller hur den påverkat dig i en positiv riktning.
 5. Läs igenom arbetsgivarens jobbannons en extra gång för att komma på vilka frågor du har om arbetsgivaren och tjänsten. Arbetsgivaren räknar med att du ställer frågor. Att inte göra det kan uppfattas som passivt eller ointresserat.

HÄR NÅGRA AV DE VANLI­GASTE FRÅGORNA PÅ EN AN­STÄLL­NINGS­­IN­TER­­­VJU:

 • Berätta kort om dig själv.
 • Vad känner du till om vårt företag? / Vad känner du till om branschen?
 • Vad gör du i dag? / Varför söker du detta jobb?
 • Vad tycker du är roligt respektive tråkigt med ditt arbete?
 • Hur skulle din chef/dina kollegor beskriva dig?
 • Vilka egenskaper tycker du att du har? Kan du ge exempel på vad du menar med dessa?
 • Vilka sidor hos dig själv skulle du vilja bli bättre på? Hur arbetar du med detta idag?
 • Vilka slags människor föredrar du att arbeta med?
 • Beskriv en konflikt som du har varit med om.
 • Vad får dig att bli besviken?
 • Vad får dig att bli nöjd och glad?
 • Beskriv en situation där du arbetade mot uppsatta mål.
 • Beskriv en situation där du gjorde något som du inte trodde du skulle klara.
 • Vad för slags samarbete tror du det fordras hos oss?
 • Vad är ett bra/dåligt ledarskap för dig?
 • Beskriv en situation där du har hanterat en missnöjd kund.
 • Vilka styrkor/svagheter har du som medarbetare?
 • Hur skulle du göra för att etablera denna nya produkt på marknaden?
 • Vad innebär ordet stress för dig?
 • Vad motiverar dig?
 • Varför ska vi anställa just dig?
 • Hur fattar du beslut?

En framtida arbetsgivare vill gärna höra exempel, under en intervju kan du därför bli ombedd att beskriva:

 • ”En konflikt som du har varit med om” - vilken roll du hade i denna och hur du hanterade den.
 • ”En situation där du arbetade mot uppsatta mål” – beskriv situationen och vilket resultat det blev, nådde du målet? Om inte – varför, finns det någon lärdom du tog med dig från situationen?
 • ”En situation där du gjorde något som du inte trodde du skulle klara” - vad känner du inför att utmana dig själv?
 • ”En situation där du har hanterat en missnöjd kund” – beskriv gärna hur du bemötte hen och vad som blev resultatet.
 • ”Hur skulle du göra för att etablera denna nya produkt på marknaden?”