Kom­petens­ut­veck­ling

Kunskap är en färskvara och digitaliseringen i försäkringsbranschen gör att jobben förändras i snabb takt.

Muskel

Det här ställer nya högre krav på att du som anställd får tillgång till löpande kompetensutveckling under hela arbetslivet.

Det är du som anställd som har ansvar för och ska ta initiativ till din egen kompetensutveckling. Det står i Forenas kollektivavtal. Här står också att din arbetsgivare ska se till att det är möjligt för dig att utvecklas. Det kan handla om att få tid för en utbildning, ge dig chans att prova på nya arbetsuppgifter eller utbyta erfarenheter med en kollega. I kollektivavtalen finns också reglerad rätt till tjänstledighet vid studier.

Om du får du förändrade arbetsuppgifter ska du få den kompetensutveckling du behöver för att kunna göra ett bra jobb. Rätten till kompetensutveckling har du under hela din anställning - det spelar ingen roll hur gammal du är eller om du har en lång anställningstid bakom dig.

Att ha relevant kompetens är inte bara bra för din karriär utan också för din arbetsgivare!