Hoppa till huvudinnehållet

Tid för fackligt arbete

Som fackligt förtroendevalda har du rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid och även rätt att använda betald arbetstid för att utbilda dig fackligt.

Det är förtroendemannalagen, FML, som ger dig denna rätt. För att FML ska gälla på din arbetsplats, krävs det att arbetsgivaren har kollektivavtal.

Det är facket som avgör vem som är förtroendevald. Väljs du till styrelseledamot, kontaktombud eller skyddsombud av Forena på arbetsplatsen, är du förtroendevald för Forena. För att du ska ha rätt att jobba fackligt på din arbetstid, måste din arbetsgivare få veta vilka att du har ett förtroendeuppdrag för Forena. Det är din ordförande som ska underrätta arbetsgivaren om detta.

Är er förening nystartad, är det Forenas ombudsmän som meddelar er arbetsgivare detta.

Skydd för facklig verksamhet

Är du fackligt förtroendevald får din arbetsgivare inte försöka hindra dig från att utföra ditt uppdrag. Du får inte heller ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, eller på annat sätt missgynnas, för att du har tagit på dig ett fackligt uppdrag. När du avslutat ditt uppdrag har du rätt att få samma eller likvärdig ställning på arbetsplatsen, som innan du tog på dig uppdraget.

Har du en prestationsbaserad lön, är det också viktigt att prata med arbetsgivaren om att dina mål måste sänkas, i samma omfattning som du lägger ned tid på fackligt arbete. Du har också rätt att få ersättning om din rörliga lön minskar.

Ledighet för fackligt arbete

Du har rätt att få ledigt från ditt arbete, i den omfattning som ditt fackliga uppdrag kräver. Men ledigheten ska ha ”skälig omfattning”. Det betyder att den som är ordförande i en stor Forena-förening oftast jobbar fackligt på heltid, medan en styrelseledamot i en liten Forena-förening lägger ner mycket mindre tid på sitt fackliga uppdrag.

Hur mycket ledighet du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag för Forena och när du behöver den, är det viktigt att du pratar med din arbetsgivare om. Men det går förstås inte i förväg att förutspå exakt hur mycket tid du behöver lägga på det fackliga arbetet.

Du har inte rätt till ledighet för så kallat internfackligt arbete. Dit räknas bland annat värvningsarbete, planering av aktiviteter och fester för medlemmar och i viss mån förberedelser inför årsmöte.

Betald ledighet för fackligt arbete

Rätt till betald ledighet har du för fackligt arbete som gäller den fackliga verksamheten på din egen arbetsplats och i sådana frågor där du företräder dina medlemmar. Att förbereda och genomföra en förhandling med arbetsgivaren ska du kunna göra på betald arbetstid.

Du har också rätt att utbilda dig fackligt och få betalt för den tid som du är ledig för det. Som regel ger alla kurser i Forenas utbildningsprogram rätt till betald ledighet. Om så inte är fallet, anges det under informationen om kursen.

Om det är arbetsgivaren som är orsak till att du behöver jobba fackligt utanför din ordinarie arbetstid, har du rätt till övertidsersättning - under förutsättning att du har rätt till övertid.