Tid för fackligt arbete

Som fackligt förtroendevalda har du rätt att arbeta fackligt och utbilda dig fackligt på betald arbetstid.

Ordförandeklubba

Det är förtroendemannalagen, FML, som ger dig denna rätt. För att FML ska gälla på din arbetsplats, krävs det att arbetsgivaren har kollektivavtal med Forena.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Det är facket som avgör vem som är förtroendevald. Väljs du till styrelseledamot, kontaktombud eller arbetsmiljöombud av Forena på arbetsplatsen, är du förtroendevald för Forena. För att du ska ha rätt att jobba fackligt på arbetstid, så måste din arbetsgivare informeras om ditt förtroendeuppdrag. Det är klubbordföranden som underrättar arbetsgivaren om detta.

Är er klubb nystartad, är det Forenas förhandlare/rådgivare som meddelar er arbetsgivare detta.

SKYDD FÖR FACKLIG VERK­­­SAMHET

Är du fackligt förtroendevald får din arbetsgivare inte försöka hindra dig från att utföra ditt uppdrag. Du får inte heller ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, eller på annat sätt missgynnas. När du avslutat ditt uppdrag har du rätt att få samma eller likvärdig ställning på arbetsplatsen, som innan uppdraget.

Har du en prestationsbaserad lön, är det också viktigt att prata med arbetsgivaren om att dina mål måste sänkas, i samma omfattning som du lägger ned tid på fackligt arbete. Du har också rätt att få ersättning om din rörliga lön minskar. Hur du ska ersättas regleras i kollektivavtalet.

LEDIG­HET FÖR FACK­LIGT ARBETE

Du har rätt att få ledigt från ditt arbete, i den omfattning som ditt fackliga uppdrag kräver. Men ledigheten ska ha ”skälig omfattning”. Det betyder att den som är ordförande i en stor klubb oftast jobbar fackligt på heltid, medan en styrelseledamot i en liten sektion lägger ner mindre tid på sitt fackliga uppdrag.

Hur mycket tid du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag och när du behöver tiden, är viktigt att du pratar med din arbetsgivare om. Men det går förstås inte i förväg att förutspå exakt hur mycket tid du behöver lägga på det fackliga arbetet. Ett tips är att du för bok över din fackliga tid som du sedan kan redovisa för arbetsgivaren.

Du har inte rätt till ledighet för så kallat internfackligt arbete. Dit räknas bland annat rekryteringsarbete, planering av aktiviteter och fester för medlemmar och förberedelser inför årsmöte.

BETALD LEDIG­HET FÖR FACK­­LIGT ARBETE

Rätt till betald ledighet har du för fackligt arbete som gäller verksamheten på din egen arbetsplats. Att förbereda och genomföra en förhandling med arbetsgivaren gör du på betald arbetstid.

Du har också rätt att utbilda dig fackligt på betald arbetstid. Som regel ger alla utbildningar i Forenas utbildningsprogram rätt till betald ledighet. Om så inte är fallet, anges det under informationen om utbildningen.

Om det är arbetsgivaren som är orsak till att du behöver jobba fackligt utanför din ordinarie arbetstid, har du rätt till övertidsersättning - under förutsättning att du har rätt till övertid.