Verk­samhets­­plan

En verksamhetsplan är en nedskriven plan för ert kommande verksamhetsår. Den bör ha med information om alla delar av er verksamhet.

Ordförandeklubba

Det kan till exempel vara aktiviteter för medlemmar och andra på arbetsplatsen, planerade samarbeten och kommande arrangemang. Verksamhetsplanen kan liknas vid en kalender eller en tidsplan där ni skriver in vad ni ska göra det kommande året.

En verksamhetsplan som är antagen av årsmötet är ett värdefullt verktyg för er i styrelsen. Den talar om vad medlemmarna har beslutat att klubben ska syssla med under året. Därmed blir den styrande för er som leder klubbens verksamhet.

Till verksamhetsplanen gör ni en budget där det framgår vad olika aktiviteter kommer att kosta. För att få verksamhetsbidrag från förbundet måste ni göra en budget och skicka in den till kansliet.

Verksamhetsplanen tas vanligtvis på årsmötet. Men eftersom det är den styrelse som väljs på årsmötet som ska utföra det arbete som föreslås i verksamhetsplanen, kan ni bordlägga frågan på årsmötet och i stället ge den nyvalda styrelsen i uppdrag att utforma en verksamhetsplan efter årsmötet. Gör ni på det sättet är det lämpligt att medlemmarna i er klubb får komma med inspel till verksamhetsplanen. Det kan göras antingen på årsmötet eller via e-post, möte eller samtal med styrelsens representanter.