Verk­samhets­­berättelse

Styrelsen har ansvar för att skriva verksamhetsberättelsen till årsmötet.

Ordförandeklubba

En verksamhetsberättelse ska skildra den verksamhet som klubben/sektionen bedrivit under senaste verksamhetsår. Jämför med verksamhetsplanen, blev det som ni hade planerat?

Verksamhetsberättelsen ska redogöra för hur många medlemsmöten och styrelsemöten ni har haft under året. Vidare ska ni berätta om vilka aktiviteter som klubben har genomfört, för medlemmar och andra på arbetsplatsen. Ni ska också beskriva hur lyckade de olika aktiviteterna var.

Ni ska också redogöra för samarbetet med arbetsgivaren; hur många förhandlingar ni har haft och stora frågor ni har hanterat under året, till exempel lönerevisionen.

Om ni under året kontinuerligt dokumenterar vad som händer i klubben underlättar det när ni ska skriva verksamhetsberättelsen. Då är risken också mindre att ni glömmer bort viktiga saker som bör tas med i verksamhetsberättelsen.