Planera verk­sam­heten

I verksamhetsplanen föreslår styrelsen verksamhet och prioriteringar för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen tas vanligtvis på årsmötet.

Ordförandeklubba

Men eftersom det är den styrelse som väljs på årsmötet som ska utföra det arbete som föreslås i verksamhetsplanen, kan ni bordlägga frågan på årsmötet och i stället ge den nyvalda styrelsen i uppdrag att utforma en verksamhetsplan efter årsmötet.

Gör ni på det sättet är det lämpligt att medlemmarna i er klubb får komma med inspel till verksamhetsplanen. Det kan göras antingen på årsmötet eller via e-post, möte eller samtal med styrelsens representanter.

STYREL­SE­­LE­DA­MÖ­TERNAS ROLLER OCH SKYL­DIG­­­HETER

På det konstituerande styrelsemötet fastställer ni era olika roller, uppgifter och skyldigheter. Det hjälper er att bli en smidigt fungerande styrelse där alla vet sin uppgift och där ni etablerar en bra arbetsgång i styrelsen.

Vem tar hand om frågor av viss art och hur delar ni smidigast informationen med de andra i styrelsen?

Gå igenom vilka uppgifter som behöver göras under året och sätt ansvariga personer på varje sak.

KART­­LÄGG VAD SOM HÄNDER UNDER ÅRET

Kartlägga sedan vad som händer under året. Här är några saker ni bör ha koll på.

Alla i styrelsen behöver känna att de förstår och behärskar sitt uppdrag. Håll därför koll på vilka kurser som Forena erbjuder centralt och se till att alla som känner att de behöver och vill, kan gå de kurserna.

Kartlägg vad som behöver göras inför er förhandling om det lokala löneavtalet. Läs igenom de olika stegen i lokal lönebildning och planera vad ni ska göra.

Fundera igenom vad som är på gång på företaget som kan föranleda facklig verksamhet. Det är inte alltid ni kan sätta agendan själva och driva egna frågor. Är det en omorganisation på gång blir det självklart ett arbete för er i styrelsen som ni måste planera in.

Hur många styrelsemöten ska ni ha under året och när ska ni ha medlemsmöten? Det kan vara bra att ha lite framförhållning och i förväg styra upp vilka möten som ska hållas under året, så att alla i styrelsen håller sin kalender fri dessa dagar.

Planera gärna redan nu in minst två medlemsmöten för året så att dessa datum i god tid kan skickas ut till medlemmarna. Ordna ett möte där medlemmarna får göra inspel till det lokala löneavtalet. Bjud även in till ett möte inför lönesamtalen där ni coachar medlemmarna inför lönedialog (om ni ska hålla det på ert företag).

Kanske har ni även lokala frågor som ni behöver bjuda in till ett medlemsmöte för at

Hur ska rekryteringen av nya medlemmar se ut på er arbetsplats? Rekrytering ni i fikarummet? Har ni möjlighet att få vara med vid nyanställningar? Ta en funderare på hur ni ska rekrytera nya medlemmar till Forena under året.

För att medlemmarna ska kunna lita på att ni i styrelsen gör ett bra jobb behöver ni dels vara närvarande på arbetsplatsen, dels ha en plan för hur ni kommunicerar era framgångar. Har ni exempelvis fått till ett lokalt löneavtal eller har ni förbättrat arbetsmiljön? Berätta om det! Fundera på hur ni bäst sprider informationen och vilka kanaler som kan vara lämpliga. Ska ni enbart mejla och uppdatera föreningssidan eller ska ni till exempel ha informationsluncher?

Styrelsen har utöver verksamhetsplan även skyldighet att fastställa en budget för verksamhetsåret. I den ska ni ta upp de intäkter och utgifter ni förväntas ha under året.

LÄGG RIBBAN PÅ EN LAGOM NIVÅ

Verksamhetsplanen kan även innehålla annat som inte finns uppräknat ovan. Tänk på att inte lägga ribban för högt så att ni inte orkar med. Men lägg inte heller ribban för lågt så att inget blir gjort under året.

Se slutligen till så att ni fokuserar på det viktiga; vilket är att göra arbetsplatsen och de villkor som gäller där till de bästa möjliga!