Att rep­­resentera Forena

Så du har blivit förtroendevald? Grattis! Det innebär att du fått förtroendet av dina kollegor att föra deras talan i arbetsrelaterade frågor.

Ordförandeklubba

Så vad innebär det? Vad är din uppdragsbeskrivning?

Rela­tionen till med­lemmarna

Som förtroendevald bär du förtroendet att företräda medlemmarna på din arbetsplats. Det innebär att du har ansvar att vara lyhörd gentemot medlemmarna och vad de vill ha ut av sitt arbetsliv. Du är deras förlängda arm till påverkan. Det innebär att allt du driver som facklig förtroendevald ska ha förankring hos medlemmarna. De måste ges möjlighet att tycka till inom områden som rör deras arbetsliv, annars urholkas snart deras förtroende för Forena och för dig som representant för Forena.

Därför är det viktigt att du som Forena-företrädare eftersträvar öppenhet och ger medlemmarna plats att tycka och tänka kring frågor ni driver.  Du ska sträva efter att arbetsplatsen ska bli så bra som möjligt för alla Forenas medlemmar.

Ska du lösa alla medlemmars problem?

Nej, självklart inte. Du är också människa. Men det kan vara en bra idé att ha lite koll på vad medlemmar tycker och tänker. I din relation till medlemmarna är det oftast viktigast att du är en aktiv lyssnare som hjälper medlemmen att finna sina egna svar. 

När det gäller svårare juridiska problem som medlemmar har, är det en bra idé att ta emot frågor och sedan bolla dem med kansliet för att senare återkomma – då lär du dig något, medlemmen får hjälp av en förtroendevald som de har ett ansikte på och du bygger förtroendet för det lokala facket.

Rela­tionen till för­bundet

Som förtroendevald bär du förtroendet att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren, men du har även förtroendet att representera Forena på arbetsplatsen. Det innebär att ditt sätt att vara och uppträda även färgar av sig på Forenas varumärke. 

Forena står för följande saker, som du bör fundera över hur du kan införliva i ditt fackliga arbete:

Innebär att vi bevakar och ser till att medlemmarna får utvecklas i arbete.

Innebär att vi bevakar medlemmarnas trygghet vare sig det är trygghet i omställning eller trygghet i arbetslivet som sådant.

Innebär att vi bevakar och ser till att medlemmarna får bästa möjliga arbetssituation och arbetsmiljö.

Relationen till arbets­givaren

Har du en god relation till cheferna och ledningen på företaget, är möjligheterna att få igenom förslag och förändringar större.  Vi brukar kalla det att ”dansa dansen” med arbetsgivaren. Det handlar om ett givande och tagande från bägge parter för att landa i bästa möjliga resultat.

För att få igenom en förändring bör du även ha tänkt igenom vad företaget har att vinna på att gå Forena till mötes, till exempel genom att kunna förklara på vilket sätt förbättringar för de anställda även ger en vinst för företaget. Prio ett för dig är alltid: Vad vill vi uppnå för våra medlemmar?