Hoppa till huvudinnehållet

Inkludering och representation - en guide till valberedare

Hur väl representerar styrelsen medlemmarna? Är någon grupp underrepresenterad?

Varför är det viktigt med inkludering och representation?

Utöver att styrelsen har den samlade kompetensen som behövs för att bedriva ett gott lokalt fackligt arbete är det också viktigt att medlemmarna känner igen sig i sina förtroendevalda. En styrelse som representerar medlemmarna har större möjlighet att vinna medlemmarnas förtroende och bli framgångsrika i sitt uppdrag. Dessutom finns det många studier som visar att grupper med stor mångfald blir både mer kreativa och effektiva!

Börja med er själva

Vilka är ni? Börja gärna med att reflektera över er egen sammansättning i valberedningen. Finns det några grupper som är tydligt under- eller överrepresenterade (till exempel när det kommer till kön, ålder eller yrkesgrupp)? Varför tror ni att det har blivit så? Ser ni några risker eller möjligheter med att ni har den sammansättning ni har? Lika väljer lika, brukar man säga, och det grundar sig i att vi oftast bär på förutfattade meningar om de grupper vi själva inte tillhör. Genom att bli medvetna om detta och hur det kan påverka era val ökar ni chansen att bredda era perspektiv redan från start.

Nulägesanalys

Titta på nuvarande styrelse och deras sammansättning. Hur väl representerar styrelsen medlemmarna? Finns det några grupper som är tydligt under- eller överrepresenterade (till exempel när det kommer till kön, ålder eller yrkesgrupp)? Varför tror ni att det har blivit så? Ha som ambition att justera de mest uppenbara obalanserna i ert förslag till ny styrelse.

Inkludera mera

Det är lätt hänt att utgå från nuvarande styrelsemedlemmar och deras förmågor, egenskaper och arbetssätt när man beskriver och marknadsför de olika uppdragen. Läs igenom och diskutera följande punkter för att öka era chanser att hitta fler potentiella kandidater!

  • Hur ställer ni er till de styrelsemedlemmar som vill fortsätta med sina uppdrag? Fundera på hur ni ska behandla dessa i förhållande till nya kandidater och till styrelsens sammansättning som helhet.
  • Ställs det onödiga krav i uppdragsbeskrivningarna? Exempel kan vara att kräva en viss typ av erfarenhet, att man ska kunna tala och skriva perfekt svenska eller att man måste kunna närvara fysiskt på styrelsemötena.
  • Finns det en risk att tongivande medlemmar i nuvarande styrelse påverkar medlemmarnas uppfattning om vem som får och inte får vara med? Finns det något ni kan göra i valberedningen för att nyansera den bilden och öppna upp för fler?
  • Vilka grupper identifierade ni som underrepresenterade i nuvarande styrelse? Går det att fråga medlemmarna inom dessa grupper vad som intresserar dem och se om det är något som går att kombinera på ett bra sätt med ett fackligt uppdrag?

Slutligen

Vi hoppas att denna guide väckt ert intresse för inkluderingsfrågor, gett er några nya insikter och hjälper er att utöka målgruppen för potentiella kandidater. Stort lycka till!

Ladda ner guiden som pdf: Inkludering och representation - en guide till valberedare (pdf)