Hoppa till huvudinnehållet

Valberedare

Den främsta uppgiften för valberedningen är att lägga fram förslag på förtroendevalda till årsmötet.

Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse och övriga fackliga uppdrag.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Valberedningens uppdrag är begränsat till att föreslå kandidater till olika poster.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter känner till föreningens struktur, arbete och kultur. Att ha god personkännedom både inom och utom Forena-föreningen, alltså ett brett kontaktnät, underlättar. Försök att delta i kurser, Forena-möten på arbetsplatsen och andra evenemang som samlar många medlemmar. Valberedningen får också ta del av styrelsens protokoll, för att få en uppfattning om hur styrelsen arbetar.

Valberedningens arbete

Valberedningsarbetet behöver påbörjas i god tid före årsmötet. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på den som är sammankallande.

Valberedning i 10 steg (pdf) beskriver de huvudsakliga faserna i arbetet:

Steg 1: Prata med förra årets valberedning

Steg 2: Prata med nuvarande styrelse och andra förtroendevalda

Steg 3: Beskriv uppdragen tydligt

Steg 4: GDPR-säkra

Steg 5: Informera medlemmar

Steg 6: Medlemmar kandiderar

Steg 7: Engagera

Steg 8: Intervjua kandidater

Steg 9: Sammanställa ett gemensamt förslag

Steg 10: Presentera förslaget

Riktlinjer för valberedningen

Valberedningen ska föreslå en styrelse och andra personer som den tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte håller måttet bör inte föreslås igen. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.

Val av valberedning

Valberedningen lägger förslag på styrelseledamöter och revisorer, men lämnar inte förslag på vilka som ska sitta i nästa valberedning. Det är deltagarna på årsmötet som kommer med de förslagen och som också väljer en ny valberedning.

Nomieringsförfarandet

  • Som valberedare har ni inte tillgång till medlemsregistret, alltså e-postadresser till alla medlemmar, det har endast styrelsen. Ni behöver därför be en person i styrelsen att göra mejlutskick via RMS (regionala medlemssystemet).
  • Tänk på att inte ta emot namnförslag på nominerade via vanlig e-post. Det går att ta emot namnförslag genom att medlemmar ringer eller sms:ar till någon i valberedningen (men kom ihåg att radera sms:en med namn efter att valberedningsprocessen är klar). Om ni ändå väljer att ta emot namnförslag på nominerade via e-postfår namnen inte skrivas öppet i själva mejlet utan i sådana fall bifogas i en krypterad (lösenordskyddad) fil. Och den som nomineras måste såklart vara tillfrågad!

Mer läsning

Inkludering och representation - en guide till valberedare