Hoppa till huvudinnehållet

Styrelseledamot

Alla som väljs in i styrelsen vid årsmötet är ledamöter, men vissa är valda till olika uppdrag eller har fått ett särskilt ansvarsområde.

En styrelse ska bestå av minst tre ledamöter.

LEDAMOT

Alla ledamöter i styrelsen har lika mycket ansvar för verksamheten, oavsett roll. Tänk på att alla i styrelsen är valda för att de ska bidra och tillföra något!

ORDFÖ­RANDE

Föreningens verksamhet leds av ordförande. Det är också ordförande som leder arbetet inom styrelsen och ser till att alla ledamöter i styrelsen blir delaktiga och får ta plats. Som ordförande ska du fånga upp styrelseledamöternas viljeriktning.

Ordförande kallar även till styrelsens möten, leder dem och ser till att mötestiderna hålls. Det ligger också på ordförande att se till att andra gör vad de ska och att de uppdrag de tagit på sig blir utförda.

Ordförande brukar delta i förhandlingar med arbetsgivaren.

VICE ORDFÖ­RANDE

Vice ordförande ska ha ett nära samarbete med ordföranden, eftersom hen ska kunna träda in när ordföranden av någon anledning inte kan närvara eller utföra sitt uppdrag. Tillsammans med ordförande brukar den vice ordföranden delta i förhandlingar med arbetsgivaren.

Skulle ordinarie ordförande avgå under sin mandatperiod, träder vice ordförande automatiskt in som ordförande fram till nästa årsmöte.

SEKRE­TE­RARE

Sekreterarens skriver protokoll på styrelsens möten. Ordentliga protokoll är viktiga, så att det går att se vilka beslut som styrelsen har fattat och vilka som har tilldelats uppgifter. Sekreteraren ansvarar för föreningens arkiv och att handlingar som protokoll, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner sparas. Det är också sekreteraren som ser till att protokoll blir justerade.

Försök att ha ett system för handlingar om föreningens verksamhet som underlättar det för kommande styrelseledamöter att rätt i historiken.

KASSÖR

Kassören har hand om föreningens ekonomi och är ansvarig för den inför styrelsen. Kassören ska bokföra och redovisa alla intäkter och kostnader, se till att det finns verifikationer och att utgifterna är attesterade (vanligtvis av ordförande). Kassören har huvudansvar för styrelsens ekonomiska handlingar.

FÖRHAND­LINGS­DE­LE­GA­TION

Föreningen förhandlar med arbetsgivaren med jämna mellanrum. Styrelsen behöver därför bilda en förhandlingsdelegation. Den består oftast från föreningens sida av ordförande, vice ordförande och kanske ytterligare någon person.