Hoppa till huvudinnehållet

Kontaktombud

Som kontaktombud är du Forenas representant på arbetsplatsen.

Som kontaktombud är du Forenas representant på arbetsplatsen. För många är du facket. Du är den som har bäst koll på hur verkligheten ser ut för många av medlemmarna på arbetsplatsen. Du är en viktig länk mellan medlemmar och styrelsen, men också mellan medlemmar och chef.

Kontaktombud finns på stora företag där den lokala styrelsen inte räcker till för att fånga upp medlemmars intressen och behov. Idealt finns det ett kontaktombud på varje avdelning inom bolaget.

Kontaktombudets roll och uppgifter ser olika ut inom Forenas föreningar. Hör med din lokala Forena-styrelse hur just ditt uppdrag ser ut och hur du förväntas arbeta med uppdraget.

Grundläggande uppdrag för dig som kontaktombud är att:

  • rekrytera medlemmar. En målsättning kan vara att alla som arbetar på din avdelning ska ha fått frågan om att bli medlem i Forena. Kan vara genom samtal, e-postutskick, information i postfack etc.
  • hälsa nyanställda välkomna till arbetsplatsen - och Forena. Beställ hem Forenas kostnadsfria välkomstpaket från webshopen och ge nyanställda paketet under deras första vecka på jobbet.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

  • informera om Forenas verksamhet och aktivera medlemmarna i frågor som rör arbetsplatsen samt finnas till hands som hjälp och stöd för medlemmarna. Du kan till exempel komma överens med arbetsledaren om hur informationen till de anställda ska ske. En idé är att arbetsledare informerar om frågor av företagskaraktär och kontaktombuden om frågor av facklig karaktär.

Därutöver kan du ha som uppdrag att:

  • bevaka kollektivavtalens tillämpning och rapportera eventuella överträdelser till klubbstyrelsen.
  • representera medlemmarna i medbestämmandefrågor på arbetsplatsen och se till att medbestämmandet blir en naturlig del av arbetet.
  • genomföra lokala förhandlingar på arbetsplatsen i de frågor klubbstyrelsen har delegerat till kontaktombudsnivå.

Är du även är utsedd till arbetsmiljöombud ska du också representera samtliga anställda i arbetsmiljöfrågor.

VEM UTSER KONTAKTOMBUD?

Ansvaret att utse kontaktombud ligger hos den lokala Forena-styrelsen. Det är också styrelsen som leder och samordnar kontaktombudens arbete. Valen av kontaktombud sker däremot av föreningen/klubbens medlemmar.

Hur lång mandattiden ska vara är inte reglerad. En rekommendation är att man väljs för minst ett år och högst tre år, men det också okej att välja kontaktombud på kortare tid om det passar bättre. Om det är svårt att hitta personer som är intresserade av uppdraget kan en lösning vara att erbjuda en kortare prova-på-period till att börja med.

UTBILD­NING AV KONTAKTOMBUD

Ansvaret för att utbilda kontaktombud ligger på den lokala Forena-föreningen eller klubben. Vänd dig till din styrelse om du är kontaktombud och behöver utbildning för att klara av ditt uppdrag.