Hoppa till huvudinnehållet

Forena-ombud

Forena-ombud kan utses på arbetsplatser där saknas en lokal förening.

Som Forena-ombud har du till uppgift att svara för kontakten mellan Forena centralt och medlemmarna på din arbetsplats, till exempel inför löneförhandlingar och vid organisationsförändringar på arbetsplatsen. Forena-ombud ska också sprida information från Forena och hjälpa till att värva nya medlemmar.

Som Forena-ombud företräder du dina arbetskamrater på arbetsplatsen. I din roll som Forena-ombud är du skyddad av förtroendemannalagen, FML. Den lagen ger dig rätt att arbeta och utbilda dig fackligt på betald arbetstid. En annan viktig lag som har betydelse för din fackliga roll är medbestämmandelagen, MBL. Den säger att arbetsgivaren fortlöpande måste informera och förhandla inför viktiga förändringar i verksamheten och i arbets- och anställningsförhållanden.

Dina uppgifter som Forena-ombud

Informationsförmedlare

Du tar emot information från Forena centralt och ser till att dina kollegor får del av informationen.

Du tar också emot information från din arbetsgivare och ser till att dina kollegor får del av informationen. Om den information som du får kan leda till en förhandling, eller om du känner dig osäker på vad du ska göra med informationen – kontakta genast Forenas rådgivare, telefon 08-791 17 70, e-post radgivning(a)forena.se. Som Forena-ombud har du ingen förhandlingsrätt med arbetsgivaren, utan de förhandlingar som kan bli aktuella genomförs av Forenas rådgivare.

Medlemsvärvare

Din uppgift är att informera om fackets roll, vad Forena gör och vad vi vill åstadkomma. Avsikten med att ha Forena-ombud är att skapa ett stort intresse för fackliga frågor på arbetsplatsen, så att ni blir fler medlemmar och så småningom kan bilda en egen Forena-förening. Att värva nya medlemmar är därför en viktig uppgift för dig.

Arbetsmiljö

Tillsammans med arbetsmiljöombudet (skydssombud) och arbetsgivaren kan du arbeta för att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena på din arbetsplats.

Jämställdhet

Alla arbetsgivare har skyldighet att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Bland annat måste arbetsgivaren kartlägga och analysera löner och villkor för att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga jobb. En jämställdhetsplan ska också upprättas. Genom att vara delaktig i det här arbetet kan du vara med och värna om jämställdheten på din arbetsplats.

Kompetensutveckling

Som Forena-ombud kan du vara med och lyfta fram behovet av att det sker en utveckling av de anställdas kompetens.