Pensions­­avtal

Tjänstepensionen är en förmån som Forena förhandlat fram. Den är en del av kollektivavtalet.

Handslag

Det innebär att den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal, även har tjänstepension. Men villkoren för tjänstepensionen förhandlas separat, inte samtidigt som kollektivavtalet för löner och allmänna villkor förhandlas.

Hur villkoren för tjänstepensionen ser ut skiftar från avtal till avtal, precis som villkoren i kollektivavtal skiftar mellan olika branscher och företag.

Det finns fyra stora pensionsavtal och ett antal mindre avtal på svensk arbetsmarknad. Med stora menar vi att det är många löntagare som omfattas av avtalet.

Privatanställda tjänstemän hör till ITP-avtalet - men inte om du jobbar inom försäkring eller bank. Anställda som arbetar inom Forenas avtalsområde, hos en arbetsgivare som tillhör arbetsgivarorganisationen FAO, omfattas av  tjänstepensionsavtalet FTP 17. Är arbetsgivaren medlem i Fremia (tidigare KFO) heter tjänstepensionsavtalet KTP. Anställda som arbetar inom Finansförbundets avtalsområde tillhör tjänstepensionsavtalet BTP.

Statligt anställda har ett tjänstepensionsavtal som heter PA16. Privatanställda arbetare omfattas av avtalspension SAF-LO medan kommun- och landstingsanställda har ett tjänstepensionsavtal som kallas för KAP-KL.