Hoppa till huvudinnehållet

Företag med kollektivavtal

Har företaget du jobbar på kollektivavtal? Finns det med i den här förteckningen, är svaret ja!

De flesta av företagen som finns i listan är med i någon av försäkringsbranschens två arbetsgivarorganisationer, FAO och KFO. Några av dem har i stället ett så kallat hängavtal med Forena. Då är de inte med i någon av arbetsgivarorganisationerna, utan har tecknat avtal direkt med Forena.

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisastion, FAO

AFA Livförsäkring AB
AFA Sjukförsäkrings AB
AFA Trygghetsförsäkrings AB
Agria Försäkring AB
Akademikerförsäkring i Stockholm AB
Alecta pensionsförsäkring öms
AMF Fastigheter AB
AMF Fonder AB
AMF Pensionsförsäkring AB
AXA Partners Sweden
Bliwa Livförsäkring öms
Brandskyddsföreningen Stockholm
Brandskyddsföreningens Service AB
Brummer Life Försäkringsaktiebolag
Brunskogs försäkringsbolag
BSB Försäkringar
Coface Sverige
Collectum AB
Compania Espanola de Seguros y Reaseguros de Crédito y Ca£cion S.A.U Filial Sverige
Crawford & Company (Sweden) AB
Dalarnas Försäkringsbolag
Darag Försäkring AB
Dina Försäkringar AB
Dina Försäkringar Göteborg
Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland
Dina Försäkringar Kattegatt öms
Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike
Dina Försäkringar Nord
Dina Försäkringar Sydost
Dina Försäkringar Sydöstra Norrland
Dina Försäkringar Väst
Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna
Dina Försäkringar Öland
Europeiska ERV
Euler Hermes Sverige filial
Fora AB
Försäkringsbranschens Pensionskassa - FPK
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning
Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB
Försäkringshuset Amb & Rosén AB
Gjensidige Försäkring
Hannover Re
HDI Global Specialty 
Idun Livförsäkring AB
If Skadeförsäkring AB
Kåpan pensioner försäkringsförening
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf Larmtjänst AB
LF Affärsservice sydost AB
LFant
LF Bank AB
LF Fond
LF Liv
Lokala Försäkringar
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsförsäkringar Blekinge
Länsförsäkring Fondliv Försäkrings AB
Länsförsäkringsbolagens Franchisesupport AB
Länsförsäkringar Gotland
Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB
Länsförsäkringar Gävleborg
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Länsförsäkringar Göteborg- och Bohuslän
Länsförsäkringar Halland
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Jönköping
Länsförsäkringar Kalmar Län
Länsförsäkringar Kronoberg
Länsförsäkringar Mäklarservice AB
Länsförsäkringar Norrbotten
Länsförsäkringar Sak Försäkringsbolag
Länsförsäkringar Skaraborg
Länsförsäkringar Skåne
Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Södermanland
Länsförsäkringar Uppsala
Länsförsäkringar Värmland
Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringar Västernorrland
Länsförsäkringar Älvsborg
Länsförsäkringar Östgöta
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
MGA Insurance Holding AB
Min Pension i Sverige AB
Moderna Försäkringar
Motormännens Försäkringsförmedling AB
Movestic Kapitalförvaltning AB
Movestic Livförsäkring AB
Nordeuropa Försäkring AB
Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag
Nordic Loss Adjusting AB
Nordiska Kärnförsäkringspoolen 
OdysseyRe, Filial Stockholm
Orusts Försäkringsbolag
Patientförsäkringsföreningen PFF
Patientförsäkringsföreningen Service AB
PRI Pensionsgaranti öms
PRI Stiftelsetjänst AB
SFF Försäkringsutveckling AB
SH Pension
S:t Erik Försäkrings AB
Sirius International Försäkrings AB
Skadedjursbekämpning i Väst AB
Skandia AB
Skandia Fonder AB
Skandia Investment Management AB
Skandia ömsesidigt
SkandiaBanken AB
Skandikon Administration AB
Skandikon Pensionsadministration AB
SSF Service AB
Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens forsknings- och utvecklingsfond
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor
Stockholmsregionens Försäkring AB
Stöde Sockens Försäkringsbolag
Sweden Re
Swedish Club
Sveland Djurförsäkring Ömsesidigt
Svensk Brand- och säkerhetscertifiering
Svensk Försäkring
Svensk Försäkring Administration AB
Svensk Försäkring Service
Svensk Handel Fondförsäkring AB
Svensk Pensionsadministration KB
Svenska Kommun Försäkrings AB
Svenska Kyrkans Pensionskassa
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Trafikförsäkringsföreningen
Trygg-Hansa Försäkrings AB
Wasa Kredit AB
XL Catlin Services SE
XL Insurance Company SE
Zurich Insurance
Åkerbo Härads Brandstodsbolag

KFO

Folksam ömsesidig livförsäkring 
Folksam ömsesidig sakförsäkring 
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag 
Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag 
Reda Pensionsadministration AB 
Förenade Liv Gruppförsäkring AB 
Svenska Konsumentförsäkringar AB 
Tre Kronor Försäkring AB 
KPA Livförsäkring AB 
KPA Pensionsservice AB 
KPA Pensionstjänst Aktiebolag 
KPA Pensionsförsäkring AB 
KPA AB 
SalusAnsvar AB 
SalusAnsvar Personförsäkring AB 
Saco SalusAnsvar Försäkrings AB 
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse                     

Hängavtal med Forena

Alka Sweden AB
Benefit Provider Sweden AB
Carlsson & Eide Försäkringskonsult AB
Cunningham Lindsey Sweden AB
Factum fond & försäkring Nordica AB
Faval Försäkring i Norr AB
Fenix Försäkringsmäklare AB
Försäkringskonsulterna Hägersten KB
Gard Sweden AB
Inger Janersjö FK AB
Ikano Livförsäkring AB
Kapital & Försäkring Capfor AB
Kent Algotsson
Lennart Solberg Försäkringskonsult AB
Lindekullen Mark AB
SF Insurance Group AB
Stephan Engström FK AB
Ulf Wigren Försäkringskonsult AB
Yngve Lindström Försäkringskonsult AB