Hoppa till huvudinnehållet

Avtalsrörelsen steg för steg

Vilka områden som avtalsrörelsen ska handla om bestäms bland annat utifrån medlemmarnas behov.

Men det finns många andra faktorer som påverkar en avtalsrörelse - politiska beslut, vad som händer i samhället och vad som händer på den övriga arbetsmarknaden.

De slutgiltiga avtalskraven – yrkanden - fastställs av förbundsstyrelsen. Även Forenas motparter, arbetsgivarorganisationen FAO respektive Fremia (tidigare KFO), har förberett krav. Vid en tidpunkt som parterna kommit överens om överlämnas respektive krav.

Förhandlingarna

När avtalskraven är överlämnade, bestäms ett antal datum då Forena och arbetsgivarorganisationen ska träffas och förhandla.

Under förhandlingarna kan saker utvecklas på olika sätt. Vissa frågor kan behöva bordläggas på obestämd framtid eftersom det som händer inom andra avtalsområden kan ha stor betydelse. Andra frågor kräver större och djupare analyser, och då kan man kommer överens om att de ska utredas i en arbetsgrupp under kommande avtalsperiod.
Under avtalsrörelsen träffas Forenas förhandlingsdelegationer regelbundet för att diskutera de krav och förslag som kommer upp under förhandlingarnas gång.
När parterna till slut är överens avslutas förhandlingarna och ett nytt kollektivavtal skrivs under.

Under pågående förhandlingar kan medlemmar ibland uppleva att de får för lite information. Eftersom förhandling också handlar om taktik vill ingen av parterna röja för mycket om hur de tänker lägga upp sin argumentation eller hur de ser på möjligheterna att komma överens.

Konflikt

Målet för båda parter är att komma överens utan att tvingas sälja bort någon av sina hjärtefrågor. Står parterna långt i från varandra drar förhandlingarna ut på tiden. Kommer Forena och arbetsgivarorganisationen inte överens om ett nytt kollektivavtal, kan någon av parterna ta till konfliktåtgärder för att sätta press på motparten. Innan man gör det måste man varsla - alltså förvarna - motparten om det. Exempel på konfliktåtgärder är strejk, blockad eller lockout.

Forena betalar ut ersättning till medlemmar som strejkar. För att finansiera detta avsätts pengar från medlemsavgiften i en strejkkassa. Konflikter är mycket ovanliga i försäkringsbranschen.