Hoppa till huvudinnehållet

Viktigt att båda parter tar sitt ansvar i kommande löneförhandlingar

”Märket” är den nivå på löneökningar som parterna inom industrin enas om och som resten av arbetsmarknaden förhåller sig till, så även försäkringsbranschen.

-Vi tycker att siffran 4,4 procent, som facken inom industrin har satt som krav inför kommande lönerörelse, verkar väl genomtänkt. Den siffran ska sen förhandlas av parterna. Då är det där vi börjar förhandla, säger Kajsa Dahlerus, Forenas förhandlingschef.

Kajsa Dahlerus menar att det inför kommande löneförhandlingar är viktigt att båda parter tar sitt ansvar. Dels för att arbetstagarna påverkas av stigande priserna på mat, el och drivmedel för att bara nämna några aspekter. Och dels för att även arbetsgivarna har fått ökade kostnader på grund av inflationen och elpriser som skjuter i höjden.

Lönekrav från facken på 4,4 procent är ett sätt att bidra till att undvika att Sverige hamnar i en inflationsspiral.

-Det är förvisso en högre löneökningstakt än vi haft på flera år i Sverige. Den motsvarar dock inte den höga inflationen, men om kraven skulle vara högre finns det risk att det kan förvärra den redan tuffa situationen.

-Just i år är situationen unik och då vilar ansvaret särskilt tungt på båda parter, men jag vill verkligen poängtera att det i detta är mycket viktigt att även arbetsgivarna tar sitt ansvar.