Hoppa till huvudinnehållet

Forenas kollektivavtalsförhandlingar med FAO nu i mål

Forenas kollektivavtalsförhandlingar med FAO är nu i mål. Det nya centrala avtalet är tvåårigt och siffran för lönejusteringar under perioden är 7,4%.

Det fördelas med 4,1% första året och 3,3% andra året. Dessa siffror används som riktmärke för de lokala förhandlingarna över tid och som stödlösning om de lokala parterna inte lyckas komma överens. Nu kan alltså de lokala avtalsförhandlingarna om löner påbörjas.

- I branschen har vi lokal lönebildning med individuell lönesättning som bygger på prestation, men siffran i stödlösningen innebär ändå potential till bättre lönejusteringar än vi haft på mycket länge, konstaterar Anders Johansson, förhandlingsledare och förbundsordförande på Forena.

Den höga inflationen och det faktum att våra medlemmar har mindre i plånboken har påverkat årets avtalsrörelse. Forena hade som yrkande med sig in i avtalsrörelsen att vi vill uppnå en högre höjning av den lägsta lönen som man kan betala inom kollektivavtalet.
Lägsta lönen ökar nu med 1 350 kr första året och med 3,3% andra året, vilket motsvarar en höjning av de lägsta lönerna med 9,5% under avtalsperioden.

- Vi är mycket glada att vi nådde i mål med en rejäl förstärkning för dem med lägst löner i vår bransch för att mildra effekterna av den höga inflationen för dem den drabbat hårdast, säger Anders Johansson.

De lokala förhandlingarna ute på arbetsplatserna startar inom kort. När de lokala parterna är överens är det dags för medarbetarnas lönedialoger.

- Vi vet att medlemmarna ser fram emot sina lönedialoger och även om de dröjer ett litet tag till så är det ingen som förlorar på det. Tvärtom. Bra lokal dialog är en förutsättning för bra resultat för våra medlemmar och det måste få ta tid. Dessutom gäller ju de lokala löneavtalen från 1 april – oavsett hur lång tid de tar att förhandla fram, säger Kajsa Dahlerus, förhandlingschef Forena.

Förhandlingarna om kollektivavtalen med Fremia gällande Folksam och LO TCO rättskydd pågår fortfarande.