Hoppa till huvudinnehållet

Avtalsrörelse – vad är det?

Det finns sådant som många tror är självklara rättigheter på jobbet, som en schysst lön, årliga löneförhöjningar, övertidsersättning och tjänstepension.

Men det finns inga lagar som garanterar dig något av detta. Det och mycket annat som rör dina arbetsvillkor regleras istället i kollektivavtalen, det vill säga centrala avtal för en viss bransch på arbetsmarknaden. När ett kollektivavtal är uppsagt förhandlar branschens arbetsgivare och fack om ett nytt avtal. Det är detta som kallas för avtalsrörelse.

Det finns många faktorer som påverkar en avtalsrörelse och de diskussioner parterna har under sina förhandlingar, till exempel arbetsvillkoren i branschen, politiska beslut, vad som händer i samhället och vad som händer på övriga arbetsmarknaden. Till förhandlingsbordet kommer oftast båda parter med yrkanden, det vill säga förslag på förändringar, men också vad som är viktigt att behålla. Under förhandlingarna kan saker utvecklas på olika sätt. Vissa frågor kan behöva bordläggas på obestämd tid eftersom det som händer inom andra avtalsområden kan ha stor betydelse. Andra frågor kräver större och djupare analyser, och då kan man kommer överens om att de ska utredas i en arbetsgrupp under kommande avtalsperiod.

När parterna har kommit överens har man ett nytt kollektivavtal. Ett kollektivavtal brukar gälla under 1-3 år, beroende på konjunkturer och arbetsmarknadsläge. De centrala kollektivavtalen ligger ofta till grund för lokala avtal ute på arbetsplatserna.

Forena befinner sig nu i avtalsrörelse och förhandlar på central nivå med arbetsgivarorganisationerna FAO och Fremia.