Hoppa till huvudinnehållet

#avtal2020

Forena befinner sig i kollektivavtalsförhandlingar med FAO och KFO. Här hittar du information om Forenas avtalsrörelse 2020.

#avtal2020

FAO

Forena och FAO den 10 mars glädjande träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 april 2020 - 31 mars 2021. Försäkringsbranschen är därmed först ut i årets avtalsrörelse att teckna nytt avtal. 

Sedan flera år tillbaka är FAO och Forena överens om en modell för lokal lönebildning. Parterna är vidare överens om att löneutvecklingen för anställda i försäkringsbranschen över tid ska följa det så kallade märket på svensk arbetsmarknad. Eftersom parterna inom industrin har prolongerat sina avtal till den 1 november med förhandlingsstart den 1 oktober har FAO och Forena beslutat att skjuta på ikraftträdandet av löneavtalet till dess att industrins parter har beslutat om ett nytt märke. Detta innebär att det inte kommer bli någon lönerevision per den 1 april.

De allmänna anställningsvillkoren har justerats med hänvisningar till de nya reglerna i LAS gällande arbetstagare som fyllt 68 år.

Parterna är också överens att nu gällande Arbetsmiljöavtal och Medbestämmandeavtal behöver ses över eftersom de har varit oförändrade en längre tid. Under 2020 tillsätts en gemensam arbetsgrupp som i ett första steg ska arbeta med att modernisera arbetsmiljöavtalet.

Forenas förbundsordförande Anders Johansson kommenterar avtalet

Om du har några frågor – kontakta dina lokala förtroendevalda eller kansliet.

KFO

Under hösten har förbundsstyrelsen funderat över vilka förändringar som ni medlemmar och som de som förtroendevalda kan se och önska i ett nytt avtal. Förbundsstyrelsen har sedan haft dialog med medlemmar och förtroendevalda och avtalsråd i september där förslag på förändringar har kommit fram. Sedan har förbundsstyrelsen haft ett styrelsemöte för att se över förslagen och komma fram till hur och vilka som ska lämnas över till motparten i yrkanden.

Vårt kollektivavtal med KFO löpte ut den 31/12 2019.

Forena arbetar kontinuerligt för att förbättra avtalet för alla medlemmar. För att komma överens om nya villkor i avtalet – så som nya löneförhöjningar, måste vi säga upp avtalet.  Vi har sagt upp avtalet den i september med förhoppningen att sluta ett nytt bättre avtal.

Nu väntar en period av förhandlingar där båda parter har yrkanden med förslag på förändringar i avtalet. Under förhandlingarna kommer vi komma fram till vilka yrkanden som faktiskt genomförs i avtalen. Oftast finns många fler förslag än de förändringar som faktiskt blir av. 

På svensk arbetsmarknad förhandlar industrins parter fram märket, vilket övriga arbetsmarknaden sedan förhåller sig till.  Det ger en god fingervisning kring vilka löneförhöjningar som kommer bli aktuella. Eftersom märket sätts kring den 31/3 2020 och påverkar branschavtalet är Forena och KFO överens om att invänta det innan vi sätter igång och förhandlar.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Avtalet fortsätter att gälla fram till någon om parterna varslar eller fram tills parterna kommer överens.

Avtalet löper ju ut – vad händer då?

Avtalet fortsätter att gälla precis som vanligt men med kortare uppsägningstid. Vi kommer i efterhand eventuellt justera vissa saker i efterhand men det vet vi inte förens avtalet är klart.

När används konfliktåtgärder? Strejk och lockout används bara om parterna inte kan komma överens om ett nytt avtal. Det sker extremt sällan. Ingen enskild person får använda konfliktåtgärder utan det är bara organisationerna som får besluta om dessa enligt särskilda regler – med olika förvarningar och medlare inblandat. Om en enskild eller ett företag går ut i strejk på felaktigt sätt kan det få oerhört stora konsekvenser så som avsked eller konkurs och höga skadestånd.