Hoppa till huvudinnehållet

#avtal2020

I försäkringsbranschen finns det två kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

#avtal2020

KOLLEKTIVAVTALSFÖRHANDLINGAR

Forena förhandlar kollektivavtal med Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisationer FAO och Fremia (tidigare KFO). Majoriteten av Forenas medlemmar arbetar på bolag som är medlemmar i FAO. Anställda på Folksam och LO/TCO Rättsskydd omfattas av kollektivavtal om allmänna villkor med Fremia, som gäller till och med 2022–12–31. Sista året är uppsägningsbart i alla Forenas centrala kollektivavtal om allmänna villkor. Under året har kollektivavtalsförhandlingar pågått med båda arbetsgivarorganisationerna. Först om prolongering/förlängning av kollektivavtalen och efter det har även sedvanliga kollektivavtalsförhandlingar genomförts. Även centrala avtal om korttidsarbete har slutits, dock har inte permitteringsrättigheterna använts i någon större omfattning. 

CENTRALA OCH LOKALA FÖRHANDLINGAR

En viktig uppgift för ett fackförbund är att företräda medlemmar i förhandlingar gentemot arbetsgivare. Man skiljer mellan lokala och centrala förhandlingar, och lokala förhandlingar sköts i regel av förtroendevalda där det finns lokal facklig organisation. När det saknas förening sköts lokala förhandlingar av förbundets förhandlare. Centrala förhandlingar sköts av förbundet, inte bara avseende kollektivavtal, utan även i fall där de lokala parterna inte har kunnat komma överens.