Hoppa till huvudinnehållet

#avtal2020

Forena befinner sig i kollektivavtalsförhandlingar med FAO och KFO. Här hittar du information om Forenas avtalsrörelse 2020.

#avtal2020

FAO

Under hösten har förbundsstyrelsen funderat över vilka förändringar som ni medlemmar och som de som förtroendevalda kan se och önska i ett nytt avtal. Förbundsstyrelsen har sedan haft dialog med medlemmar och förtroendevalda och avtalsråd i september där förslag på förändringar har kommit fram. Sedan har förbundsstyrelsen haft ett styrelsemöte för att se över förslagen och komma fram till hur och vilka som ska lämnas över till motparten i yrkanden.

Vårt kollektivavtal med FAO löper ut den 31/3 2020.

Forena arbetar kontinuerligt för att förbättra avtalet för alla medlemmar. För att komma överens om nya villkor i avtalet – så som nya löneförhöjningar, måste vi säga upp avtalet.  Vi har sagt upp avtalet den 18/12 med förhoppningen att sluta ett nytt bättre avtal.

Nu väntar en period av förhandlingar där båda parter har yrkanden med förslag på förändringar i avtalet. Under förhandlingarna kommer vi komma fram till vilka yrkanden som faktiskt genomförs i avtalen. Oftast finns många fler förslag än de förändringar som faktiskt blir av. 

På svensk arbetsmarknad förhandlar industrins parter fram märket, vilket övriga arbetsmarknaden sedan förhåller sig till.  Det ger en god fingervisning kring vilka löneförhöjningar som kommer bli aktuella.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Avtalet fortsätter att gälla fram till någon om parterna varslar eller fram tills parterna kommer överens.

Avtalet löper ju ut - vad händer då?

Avtalet fortsätter att gälla precis som vanligt men med kortare uppsägningstid. Vi kommer i eventuellt justera vissa saker i efterhand men det vet vi inte förens avtalet är klart.

När används konfliktåtgärder? Strejk och lockout används bara om parterna inte kan komma överens om ett nytt avtal. Det sker extremt sällan. Ingen enskild person får använda konfliktåtgärder utan det är bara organisationerna som får besluta om dessa enligt särskilda regler – med olika förvarningar och medlare inblandat. Om en enskild eller ett företag går ut i strejk på felaktigt sätt kan det få oerhört stora konsekvenser så som avsked eller konkurs och höga skadestånd.

Om du har några frågor – kontakta dina lokala förtroendevalda eller kansliet.

KFO

Under hösten har förbundsstyrelsen funderat över vilka förändringar som ni medlemmar och som de som förtroendevalda kan se och önska i ett nytt avtal. Förbundsstyrelsen har sedan haft dialog med medlemmar och förtroendevalda och avtalsråd i september där förslag på förändringar har kommit fram. Sedan har förbundsstyrelsen haft ett styrelsemöte för att se över förslagen och komma fram till hur och vilka som ska lämnas över till motparten i yrkanden.

Vårt kollektivavtal med KFO löpte ut den 31/12 2019.

Forena arbetar kontinuerligt för att förbättra avtalet för alla medlemmar. För att komma överens om nya villkor i avtalet – så som nya löneförhöjningar, måste vi säga upp avtalet.  Vi har sagt upp avtalet den i september med förhoppningen att sluta ett nytt bättre avtal.

Nu väntar en period av förhandlingar där båda parter har yrkanden med förslag på förändringar i avtalet. Under förhandlingarna kommer vi komma fram till vilka yrkanden som faktiskt genomförs i avtalen. Oftast finns många fler förslag än de förändringar som faktiskt blir av. 

På svensk arbetsmarknad förhandlar industrins parter fram märket, vilket övriga arbetsmarknaden sedan förhåller sig till.  Det ger en god fingervisning kring vilka löneförhöjningar som kommer bli aktuella. Eftersom märket sätts kring den 31/3 2020 och påverkar branschavtalet är Forena och KFO överens om att invänta det innan vi sätter igång och förhandlar.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Avtalet fortsätter att gälla fram till någon om parterna varslar eller fram tills parterna kommer överens.

Avtalet löper ju ut – vad händer då?

Avtalet fortsätter att gälla precis som vanligt men med kortare uppsägningstid. Vi kommer i efterhand eventuellt justera vissa saker i efterhand men det vet vi inte förens avtalet är klart.

När används konfliktåtgärder? Strejk och lockout används bara om parterna inte kan komma överens om ett nytt avtal. Det sker extremt sällan. Ingen enskild person får använda konfliktåtgärder utan det är bara organisationerna som får besluta om dessa enligt särskilda regler – med olika förvarningar och medlare inblandat. Om en enskild eller ett företag går ut i strejk på felaktigt sätt kan det få oerhört stora konsekvenser så som avsked eller konkurs och höga skadestånd.