Hoppa till huvudinnehållet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren ska regelbundet kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverkets webbplats finns det mesta ni behöver veta kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där finns beskrivningar hur ni ska jobba, checklistor och material att beställa.

Även på Prevents webbplats finns mycket användbart material.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Checklista

Här är en enkel checklista som du också har hjälp av i det systematiska arbetsmiljöarbete.

Exempel på faktor som kan påverka arbetsmiljön

 • Arbetsledning och arbetsorganisation.
 • Arbetsmängd.
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser.
 • Arbetsuppgifterna.
 • Handlingsutrymme/mandat.
 • Möjlighet till inflytande, samarbete.
 • Lika/olika villkor och möjligheter för kvinnor och män.

Hur det kan göras

 • Enkäter, intervjuer.
 • Skyddsronder - såväl fysiska som psykosociala.
 • Arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal.
 • Ta fram ohälsostatistik.
 • Granska de enskilda arbetsplatserna.
 • Hälsoundersökningar.

När det ska göras

 • Regelbundet, minst en gång per år.
 • Vid förändringar i verksamheten.
 • När någon mår dåligt, vid olycksfall och tillbud.

Vem som ska göra det

 • Arbetsgivaren tillsammans med arbetsmiljöombuden. Ledordet är samverkan!
 • Använd företagshälsovården.