Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöombud

Arbetsgivare och anställda ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Som arbetsmiljöombud är du de anställdas representant i det arbetet.

På arbetsplatser med minst fem anställda, ska det finnas ett arbetsmiljöombud, som vanligtvis utses av den lokala Forena-föreningen. Även om det inte finns någon Forena-förening på jobbet, ska de anställda utse ett ombud. Att ha någon som företräder de anställda i alla frågor som har med arbetsmiljö att göra är en rättighet.

På större företag med många avdelningar kan det finnas flera arbetsmiljöombud. Då utses också ett huvudskyddsombud (även kallat samordnande arbetsmiljöombud, SAMO).

Som arbetsmiljöombud har du inget juridiskt ansvar för brister i arbetsmiljön – ansvaret ligger på arbetsgivaren. Du har till uppgift att se till att arbetsgivaren följer lagen, men du kan också föreslå förändringar och förbättringar. Du har en rad befogenheter och har rätt att delta i planering av allt som rör arbetsmiljön på företaget, till exempel ombyggnader och förändringar av verksamhet.

Som arbetsmijöombud kan du påverka arbetsmiljön, till exempel genom att

  • delta aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • fånga upp vad dina kollegor tycker om arbetsmiljön
  • ta upp arbetsmiljöfrågor med ansvariga chefer
  • ställa krav på företaget att åtgärda problem
  • utbilda dig och skaffa dig kunskaper
  • ta upp arbetsmiljöfrågor med din styrelsen för din Forena-förening.

I arbetsmiljölagen kallas ombudet för skyddsombud. Forena har valt benämningen arbetsmiljöombud.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Utbildning för arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud bör du gå en utbildning så snabbt som möjligt när du blivit vald till ditt uppdrag. Kontakta din arbetsgivare när du blivit vald för att gemensamt bestämma vilken utbildning du ska gå. Forena rekommenderar Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM, en tre dagar lång grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Försök även att få med en representant från arbetsgivaren på kursen, så får ni samma utbildning och kunskaper.

Grundläggande arbetsmiljöutbildningar ska bekostas av arbetsgivaren.